acupunctuur

Acupunctuur

Energetische netwerk van meridianen

Acupuncturisten kunnen verschillende technieken toepassen maar de behandeling met zeer dunne steriele naalden is de meest bekende methode. Hierbij kunnen meerdere naalden op specifieke punten op het lichaam worden aangebracht. Op deze punten van het energetische netwerk van meridianen, de energie banen, circuleert de lichaamsenergie.

 

Energieblokkades verdwijnen

Wanneer de juiste meridiaanpunten in het lichaam gestimuleerd worden, kan geblokkeerde energie weer vrij stromen. Met de aangebrachte naalden kan de energiestroom worden beïnvloed zodat de energiestroom verbetert, energieblokkades verdwijnen en de juiste hoeveelheid energie naar de gebieden stroomt waar dat nodig is.

 

Het is mogelijk dat de behandeling wordt ondersteund met aanvullende technieken:

 

  • Moxa wordt vervaardigd uit gedroogde bladeren van het bijvoetskruid (Artemisia). Er kan gekozen worden voor gebruik van een moxa-staaf of losse moxa om één of meerdere meridiaanpunten (middels het branden van de moxa), door warmte te stimuleren. Ook zijn er moxa-lampen om b.v. boven reeds aanwezige acupunctuurnaalden te plaatsen. Moxa geeft een aangename warmte af waardoor de energie- en bloedcirculatie beter kunnen (door)stromen.
  • Bij Guasha wordt gebruik gemaakt van een soort “schraper” om de meridianen te stimuleren.
  • Cuppen geschiedt middels het plaatsen van een soort glazen “koppen” op het lichaam. Door de cups vacuüm te laten zuigen worden de punten op de meridianen geactiveerd.
  • Kruidenadvies of Kruidenformules
  • Voedingsadvies
  • Bewegingsadvies

 

Welke van deze methodes wordt toegepast zal geheel afhankelijk zijn van uw klachten

 

Shiatsu en Acupunctuur kunnen elkaar ondersteunen.

         

OVER YIN EN YANG / DE VIJF ELEMENTEN EN DE MERIDIANEN

 

DE MERIDIANEN

 

Energie circuleert in het lichaam via zogenaamde meridianen, d.w.z. energiekanalen die in het lichaam lopen. Het zijn kanalen in het lichaam die een complex netwerk vormen waardoor de energie naar elk deel van het lichaam stroomt. 

 

Een acupunctuurpunt is een punt waarmee de acupuncturist, o.a. met een naald, invloed kan uitoefenen op het stromen van energie in de meridiaan. Door een naald te steken zet je de energie in beweging en kun je zonodig versterken of afremmen om het lichaam weer in een energetisch evenwicht te brengen.

 

Normaal gesproken, in een gezonde situatie, zijn alle vormen van energie in de mens en zijn omgeving in evenwicht. Zowel door inwendige als door uitwendige invloeden kan deze balans verstoord worden. In die gevallen waarin een lichaam niet in staat is zelfstandig dit evenwicht te herstellen, kan de Traditionele Chinese Geneeskunde uitkomst bieden.

 

Klik op  afbeeldingen voor de verhelderende filmpjes: 'understanding acupuncture' en 'the physiology of Tai Chi and QiGong.

YIN EN YANG / DE 5 FASEN

 

Bij de filosofie die uitgaat van de samenhang en evenwicht tussen mens en omgeving op elk denkbaar niveau en waarbij de verbindende factor het Qì is, wordt dit evenwicht uitgedrukt met de begrippen Yin en Yang.

 

In de oudheid werd er in eerste instantie alleen met deze begrippen gewerkt. Alles kan beschreven worden in Yin en Yang.

Aan de interactie tussen deze twee bipolaire krachten kan men wetmatigheden verbinden, zoals een nieuwe onderverdeling, scheppen, controleren en in elkaar overgaan. Deze balans is voortdurend in beweging ook binnen het lichaam en heeft invloed op de gezondheid en welbevinden van een mens.

 

Evenals de Yin en Yang- theorie (ca. 1000-700 v. Chr.) is ook de Wŭ Xíng theorie (ca. 470-220 v. Chr.) een opzichzelfstaand theoretisch - filosofisch model.

Het is in principe een verfijning van de theorie uitgaande van de Yin-Yang principes.

Alles wat in termen van Yin/Yang kan worden beschreven, kan verder gedifferentieerd worden in de 5 Elementen of Fasen.

 

Elke Fase heeft zijn specifieke correspondenties in de micro- en macrokosmos. Er vindt een voortdurende wisselwerking plaats.

 

Het dient als classificatie voor alle natuurlijke fenomenen. Het systeem wordt gebruikt voor het omschrijven van de samenhang tussen gebeurtenissen als ook voor de beschrijving van verandering van vormen, systemen en ontwikkeling.

WANNEER NAAR DE ACUPUNCTURIST

 

Indicaties                

Het aantal aandoeningen waarbij Chinese geneeswijze succesvol is gebleken is zeer groot. De onderstaande lijst geeft een globaal overzicht van aandoeningen die voor behandeling in aanmerking komen. Heeft u een probleem die niet in de lijst vermeld staat, neemt u dan gerust contact op met praktijk

 

Er zijn weinig gevallen waarin u een acupuncturist niet zou kunnen raadplegen. Veel voorkomende aandoeningen die voor behandeling in aanmerking komen zijn:

 

Aangezichtspijn, gordelroos

 

Acute aandoeningen: blessures etc.

 

Allergieën, hooikoorts

 

Anti-rook behandelingen en andere verslavingen

 

Astma, bronchitis, chronische verkoudheid, holteontstekingen

 

Gewrichts- en spieraandoeningen

 

Huidklachten: acne, psoriasis, eczeem, jeuk

 

Hoofdpijn, migraine, opvliegers, overgangs-klachten

 

Klachten en pijn met 'onduidelijke oorzaak

 

Menstruatieklachten en -pijn

 

Slaapproblemen, dromen

 

Spanningsklachten, nervositeit, angst

 

Stoornissen van de spijsvertering zoals obstipatie, maagpijn, diarree, buikpijn